FORMATS

La selecció del model d'audiòfon depèn de diversos factors com són el grau de pèrdua auditiva, la mida del canal auditiu, l'habilitat de l'usuari per manejar l'audiòfon i les necessitats i les preferències de l'individu. Classifiquem els audiòfons en dos grans grups: Audiòfons retro (es col·loquen darrere del pavelló auditiu) i audiòfons intra (s'insereix a l'orella). Abans d'escollir un model d'audiòfon cal conèixer el grau de pèrdua auditiva que es pateix, ja que habitualment hi ha relació entre la mida de l'audiòfon i el grau d'amplificació que proporciona.

 
 
 
 

Formats

Shop By
Shopping Options
Category
  1. Retro 0
  2. Intra 0
To Top
Make an Appointment Furniture Store