TIPUS D'AUDÍFONS

Els audiòfons Widex tenen diferents nivells de tecnologia auditiva i es presenten en diferents formats. Serà el grau d'hipoacúsia i les necessitats auditives de cada persona les que determinin quin tipus d'audiòfon és més recomanable per a cada persona.

 

FORMATS

La selecció del model d'audiòfon depèn de diversos factors com són el grau de pèrdua auditiva, la mida del canal auditiu, l'habilitat de l'usuari per manejar l'audiòfon i les necessitats i preferències de l'individu. Classifiquem els audiòfons a dos grans grups: Audiòfons retro (es col·loquen darrere del pavelló auditiu) i audiòfons intra (s'insereix a l'orella). Abans d'escollir un model d'audiòfon cal conèixer el grau de pèrdua auditiva que es pateix, ja que habitualment hi ha relació entre la mida de l'audiòfon i el grau d'amplificació que proporciona.

 

TECNOLOGÍAS de los Audífonos

En Widex disponemos de diferentes tipos o gamas de tecnología con diferentes prestaciones. Así, cuanto mejor sea la tecnología del audífono mejor será la calidad de la audición y mayor la comprensión del habla. Será en entornos ruidosos donde mejor se aprecie la diferencia de tecnología.

 

Audiòfons

Shop By
Shopping Options
Category
  1. Formats 0
  2. Tecnologies 0
To Top
Make an Appointment Furniture Store